No jūnija līdz augustam bibliotēkā apskatāma Gintas Jaunzemes fotoizstāde “Kad pasaule uzzied…”